د خيبر پښتونخوا په مومندو کې باغوانان وايي چې د سرو املوکو په باغونو کې يې شوکه پيل کړې ده۔

د خيبرپښتونخوا په مومندو کې باغوانان وايي چې د سرو املوکو په باغونو کې يې شوکه پيل کړې ده. د دوی په وينا دغه ميوه يې د ښه موسم په وجه مرضونه نه کوي نو خوږوالی يې زيات وي او بيعه يې هم زياته وي. په مومندو کې د سرو املوکو شاوخوا ۱۰۰ باغونه دي چې په هر باغ کې تر ۱۰ زيات کاريګر کار کوي. نور حال د شاهنواز ترکزي په ويډيويي راپور کې وګورئ۔